A BlitzWolf.Shop webáruház süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat.
Menü

BlitzWolf.Shop nyereményjáték

A BlitzWolf.Shop Magyarország (Kovács Sándor e.v - 51839282, 4031 Debrecen Széchenyi utca 80. em.: FS ajtó: 6., továbbiakban: „Szervező”) „BlitzWolf nyereményjáték” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.
 
Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.
 
A játék időtartama: 2019.03.18. 08:00 – 2019.03.25. 14:59.
 

A játék menete

A játék a Facebook-on történik. A BlitzWolf.Shop Magyarország oldalán (https://www.facebook.com/blitzwolf.shop/) 2019.03.18-án 08:00-kor megjelent bejegyzéshez a Játékosoknak hozzászólásban kell megírniuk, hogy melyik terméket szeretnék megnyerni a posztban megjelentek közül. Ha a hozzászólás a játék ideje alatt érkezik, és annak tartalma az egyik termék sorszámát, nevét vagy a webáruház linkjét tartalmazza, úgy érvényes válasznak számít, és a hozzászólást beküldő felhasználó részt vesz a sorsoláson.
 
A Szervező a játék ideje alatt három nyertest hirdet ki, az első nyertes 2019.03.20. 15:00- kor lesz kisorsolva, a második nyertes 2019.03.22. 15:00-kor, míg a harmadik nyertes 2019.03.25. 15:00-kor. Minden nyertes az alábbi 3 termék közül választhat nyereményt: 
 
  1. BlitzWolf® BW-HP1: vezeték nélküli Bluetooth FEJHALLGATÓ beépített mikrofonnal (értéke 14.990 forint)
  2. BlitzWolf® BW-SDB0: 1200mAh vezeték nélküli mini Bluetooth HANGSZÓRÓ (értéke 14.990 forint)
  3. BlitzWolf® BW-BS5: 880mm hosszú multifunkciós SELFIE BOT okostelefonhoz és kamerához (értéke 10.990 forint)
A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti.
 

Sorsolás és értesítés

A nyerteseket Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti, a nyerteseknek 10 naptári napon belül vissza kell igazolniuk a nyertes pontos nevével és szállítási címének magadásával. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.
 

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes e-mail címet adott meg. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.
 
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyereménysorsolásban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.
 

Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért
 

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
 

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.
 

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a BlitzWolf.Shop Magyarország Facebook oldalán, a jegyzetek menüpont alatt elérhető.
 
A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.
 
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel. Adatkezelési szabályok
 
A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes e-mail cím és név - BlitzWolf.Shop Magyarország kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a BlitzWolf.Shop Magyarország általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, BlitzWolf.Shop Magyarország további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket BlitzWolf.Shop Magyarország a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárul nem feltétele a Nyeremény átadásának.
 
  • A Személyes adatok kezelője: a BlitzWolf.Shop Magyarország/ Szervező
  • A Szervező a Promóciós Játék lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe: EASYPROMOS, S.L. , (Székhely: 17001 Girona, C/ Bonastruc de Porta 20, Girona Commercial Register, Volume 2966, Folio 59, Page GI-56021)
  • Adóazonosító: B-65576878
  • Adatkezelés helye: BlitzWolf.Shop Magyarország székhelye
Érintett személyek jogai:
Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.
 
Szervező Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: E-mail: hello@blitzwolf.shop
 
A törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti.
 
Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
 
Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.
 
4031, Debrecen Széchenyi utca 80. Fszt/6.
Debrecen, 2019.03.12.

Keresés